CHI ỦY

Phan Xuân Phồn
Nguyễn Thị Bích Lê
Đỗ Thị Hà
Lê Thị Bích Thủy
Trần Thị Thanh Xuan

BAN GIÁM HIỆU

Phan Xuân Phồn
Đỗ Thị Hà
Nguyễn Thị Bích Lê
Dương Thị Nga
Đặng Thị Lê Na

BCH CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Thị Vân
Đinh Thị Hằng
Nguyễn Nữ Ngọc Trâm
Văn Đình Tiến
Trần Thị Vân Anh

BCH ĐOÀN THANH NIÊN

Trương Thị Quỳnh Trang
Thái Thị Thảo
Nguyễn Minh Thương
Hứa Thị Hải Yến
Lê Thị Thanh Hải

GIÁO VIÊN MẦM NON

Nguyễn Thị Thanh Dung
Nguyễn Đắc Quỳnh Nga
Đinh Thị Hằng
Trần Ái Linh
Trương Thị Hiên
Nguyễn Minh Thương
Chu Thị Tơ
Trần Thị Thanh Xuan
Phạm Thị Nguyệt Minh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Hà Thị Quỳnh Ngân
Đào Thị Hồng Thơm
Nguyễn Thị Huệ
Trần Thị Vân Anh
Thái Thị Thảo
Trương Thị Quỳnh Trang
Nguyễn Thị Thúy
Ngô Thị Thương
Trương Thị Hướng
Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thị Tâm
Phan Thị Nhàn
Nguyễn Thị Linh Xuân
Phạm Thị Phúc
Nguyễn Thị Dung
Lê Minh Trang
Nguyễn Thị Châu
Nguyễn Thị Thanh Hảo
Trần Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Ngoc
Tạ Thùy Dung
Nguyễn Thị Uyên
Nguyễn Thị Huyền

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Hồ Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Thu Trang
Thái Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Xuân
Nguyễn Thị Thu Uyên
Phạm Thị Thu
Hồ Khánh Ly
Hứa Thị Hải Yến
Đậu Trọng Tuấn Anh
Nguyễn Thị Thủy
Phạm Thị Thu Thủy
Trần Thị Hiền
Phan Khánh Linh
Nguyễn Ngọc Hồng
Hoàng Thị Thanh Lan
Dương Thị Cẩm Vân
Nguyễn Thanh Hương
Trần Thị Xô
Nguyễn Thị Hoài
Nguyễn Thị Oánh
Phan Thị Minh Tâm
Lê Thị Tuyết Vinh
Đinh Thị Nhàn
Nguyễn Thị Phương Thảo
Đặng Thị Hòa
Nguyễn Thị Thu Hà
Lê  Na
Đặng Thị Thu Hoài

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

Bùi Thị Lý
Lê Thị Bích Thủy
Hồ Thị Thanh Lịch
Nguyễn Nữ Ngọc Trâm
Nguyễn Thúy Hằng
Nguyễn Lê Gia
Dương Thị Kim  Liên
Trương Thị Lệ Thủy
Văn Đình Tiến
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Phượng
Chu Thị Thu  Hiền
Biện Thị Quỳnh  Trang
Đặng Thị Phương Thảo
Trần Xuân  Quang
Nguyễn Khánh  Nam
Hoang Xuân  Du
Nguyễn Đức Nghĩa
Trần Thị Hồng Minh
Nguyen Thi  Thuy

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG