CHI ỦY

Phan Xuân Phồn
Nguyễn Thị Bích Lê
Trần Thị Thanh Xuan

BAN GIÁM HIỆU

Phan Xuân Phồn
Nguyễn Thị Bích Lê
Dương Thị Nga
Đặng Thị Lê Na
Đỗ Thị Hà

BCH CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Thị Thu Thủy
Đinh Thị Hằng
Nguyễn Nữ Ngọc Trâm
Văn Đình Tiến
Trần Thị Vân Anh

BCH ĐOÀN THANH NIÊN

Trương Thị Quỳnh Trang
Thái Thị Thảo
Nguyễn Minh Thương
Hứa Thị Hải Yen
Lê Thị Thanh Hải

GIÁO VIÊN MẦM NON

Nguyễn Thị Thanh Dung
Võ Thị Duyên
Trần Ái Linh
Trương Thị Hiên
Đinh Thị Hằng
Nguyễn Đắc Quỳnh Nga
Nguyễn Minh Thương
Chu Thị Tơ
Trần Thị Thanh Xuan
Đặng Thị Thu Hoài
Phạm Thị Nguyệt Minh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Hà Thị Quỳnh Ngân
Đào Thị Hồng Thơm
Nguyễn Thị Huệ
Trần Thị Vân Anh
Thái Thị Thảo
Trương Thị Quỳnh Trang
Nguyễn Thị Thủy
Ngô Thị Thương
Trương Thị Hướng
Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thị Tâm
Phan Thị Nhàn
Nguyễn Thị Linh Xuân
Nguyễn Thị Thanh Hảo
Phạm Thị Hương Giang
Trần Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Ngoc
Tạ Thùy Dung

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Nguyễn Thị Oánh
Hoàng Thị Thu Hường
Thái Thị Thu Hiền
Phan Khánh Linh
Phan Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Thu Uyên
Đỗ Thị Hà
Hồ Khánh Ly
Nguyễn Thị Thu Trang
Hứa Thị Hải Yen
Đặng Thị Hòa
Trần Thị Hiền
Nguyễn Ngọc Hồng
Hoàng Thị Thanh Lan
Dương Thị Cẩm Vân
Nguyen Thị Hương
Nguyễn Thị Hoài
Trần Thị Xô
Lê Thị Tuyết Vinh
Đinh Thị Nhàn
Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thu Hà
Lê  Na

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

Lê Thị Bích Thủy
Hồ Thị Thanh Lịch
Nguyễn Nữ Ngọc Trâm
Nguyễn Thúy Hằng
Nguyễn Lê Gia
Dương Thị Kim  Liên
Trương Thị Lệ Thủy
Văn Đình Tiến
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Hà Phương
Chu Thị Thu  Hiền
Biện Thị Quỳnh  Trang
Đặng Thị Phương Thảo
Trần Xuân  Quang
Nguyễn Khánh  Nam
Hoang Xuân  Du

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG