CHI ỦY

Phan Xuân Phồn
Nguyễn Thị Bích Lê
TRAN Thị Thanh Xuan

BAN GIÁM HIỆU

Phan Xuân Phồn
Nguyễn Thị Bích Lê
Dương Thị Nga
Đặng Thị Lê Na

BCH CÔNG ĐOÀN

Trần Thị Quỳnh Yên
NGUYEN Thi Thuy Dung
Nguyễn Thị Thu Thủy

BCH ĐOÀN THANH NIÊN

Nguyễn Lê Gia
Thái Thị Thảo
Hứa Thị Hải Yen
Nguyễn Minh Thương

GIÁO VIÊN MẦM NON

NGUYEN Thi Thuy Dung
Hà Thị Tuyết Nhung
Võ Thị Duyên
Trần Ái Linh
Trương Thị Hiên
Đinh Thị Hằng
Nguyễn Đắc Quỳnh Nga
Nguyễn Minh Thương
Chu Thị Tơ
TRAN Thị Thanh Xuan
Đặng Thị Thu Hoài
Phạm Thị Nguyệt Minh
Nguyễn Thị Bé
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Hà Thị Quỳnh Ngân
Đào Thị Hồng Thơm
Nguyễn Thị Huệ
Trần Thị Vân Anh
Thái Thị Thảo
Nguyễn Trung Hòa
Trương Thị Quỳnh Trang
Nguyen Thi Thuy
Phan Thị Quỳnh Anh
Ngô Thị Thương
Trương Thị Hướng
Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thị Tâm
Phan Thị Nhàn
Nguyễn Thị Linh Xuân

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Hồ Thị Thu Huong
Nguyễn Thị Thu Thủy
Thái Thị Thu Hiền
Đỗ Thị Hà
Hồ Khánh Ly
Nguyễn Thị Thu Trang
Hứa Thị Hải Yen
Đặng Thị Hòa
Trần Thị Hiền
Nguyễn Ngọc Hồng
Hoàng Thị Thanh Lan
Đặng Thị Phương Thảo
Dương Thị Cẩm Vân
Nguyen Thi Huyen
Nguyễn Thị Hoài

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

Lê Thị Bích Thủy
Hồ Thị Thanh Lịch
Nguyễn Nữ Ngọc Trâm
Nguyễn Thúy Hằng
Nguyễn Lê Gia
Dương  Liên
Trương Thị Lệ Thủy
Văn Đình Tiến
NGUYEN Trong Van
Nguyễn Thị Hà Phương

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

BỘ PHẬN NHÂN VIÊN

Nguyễn Thị Thanh Hiền
Trần Thị Quỳnh Yên
Nguyễn Sỹ Hùng
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Đinh Thị Dung
Trần Hậu Vinh
Nguyễn Tân Cảnh
Trần Văn Phúc