GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

Bùi Thị Lý
Lê Thị Bích Thủy
Hồ Thị Thanh Lịch
Nguyễn Nữ Ngọc Trâm
Nguyễn Thúy Hằng
Nguyễn Lê Gia
Dương Thị Kim  Liên
Trương Thị Lệ Thủy
Văn Đình Tiến
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Phượng
Chu Thị Thu  Hiền
Biện Thị Quỳnh  Trang
Đặng Thị Phương Thảo
Trần Xuân  Quang
Nguyễn Khánh  Nam
Hoang Xuân  Du
Nguyễn Đức Nghĩa
Trần Thị Hồng Minh
Nguyen Thi  Thuy