THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.  Hình thức thi

-  Môn Toán và Ngữ văn: Thi theo hình thức tự luận

-  Môn Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp): Thi theo hình thức trắc nghiệm (gồm 50 câu, thí sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm).

2. Thời gian làm bài

-  Môn Toán và Ngữ văn: 120 phút/môn thi.

-  Môn Ngoại ngữ: 60 phút.

3. Thang điểm

Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Nếu sử dụng thang điểm khác thì kết quả điểm thi đổi sang thang điểm 10.

4. Mức độ yêu cầu và phân bố điểm

Đề thi yêu cầu có đủ bốn mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Tỉ lệ các mức độ như sau:

-  Nhận biết và thông hiểu: 50% - 60% tổng số điểm.

-  Vận dụng và vận dụng cao: 40% - 50% tổng số điểm.

5. Nội dung đề thi

-  Thuộc phạm vi nội dung Chương trình Trung học cơ sở, chủ yếu thuộc chương trình lớp 9 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó:

+  Không thi nội dung được hướng dẫn “không dạy” ; “không làm”; “đọc thêm”, “tự học có hướng dẫn” tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT .

+   Không thi nội dung được hướng dẫn “không dạy/thực hiện/làm…”, “khuyến khích tự học (đọc/làm/thực hiện…)”, “tự học có hướng dẫn (đọc/làm/thực hiện…)” đối với chương trình lớp 9 tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung học kỳ II, năm học 2019-2020 (Riêng môn Ngữ văn, ngoài những yêu cầu trên, không thi nội dung chương trình địa phương và văn học nước ngoài).

-   Đề thi phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, tính giáo dục, phân hóa được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi.

 Cấu trúc đề cương xem chi tiết dưới đây :

cau_truc_de_thi_ts_vao_lop_10_20200514024225544_signed_202005141456464110117_202005141457133173064_20200514025716726_0001122h41.pdf