Căn cứ văn bản hướng dẫn số 14/HD-CĐ  ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học về việc tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017- 2022, được sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Vinh và được nhất trí của chi ủy chi bộ, Ban giám hiệu Trường THSP, ngày 20 tháng 4 năm 2017 Công đoàn bộ phận Trường Thực hành Sư phạm long  trọng tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017- 2022  nhằm tổng kết, đánh giá, kiểm điểm các mặt hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013- 2017 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022. Đại hội sẽ đánh giá đúng thực  trạng của hoạt động công đoàn và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn trong nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Lựa chọn bầu vào ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới những cán bộ, đoàn viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, có trách nhiệm, tâm huyết, dám đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên và nhân viên, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nâng cao uy tín, vị thế công đoàn giáo dục các cấp trong giai đoạn mới và lựa chọn cán bộ, đoàn viên xuất sắc dự Đại hội Công đoàn cấp trên

Đại hội đã được vinh dự đón: 

  •             1. Đ/c Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban thường vụ Công đoàn, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp trường Đại học Vinh
  •                     2. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Trang, văn phòng Công đoàn Trường ĐHV
  • Về phía Trường THSP:

            1. TS. Nguyễn Thị Châu Giang, Bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng Trường THSP

            2. TS. Phan Xuân Phồn: Hiệu Trưởng Trường THSP

Cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu và toàn thể đoàn viên công đoàn Trường THSP có mặt tham dự đại hội

Đại hội đã bầu ra Đoàn chủ tịch  điều hành Đại hội gồm:     

             1. Đ/c Phan Xuân Phồn: Hiệu trưởng Trường THSP

            2. Đ/c Trần Thị Quỳnh Yên- Chủ tịch Công đoàn bộ phận  NK 2013- 2017

            3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Dung - Ủy viên BCH CĐBP, trưởng ban nữ công Trường THSP

Đoàn thư ký gồm:

            1. Đ/c Trần Thị Hiền, GV TH

            2. Đ/c Trần Thị Ái Linh , GV MN

          Tại Đại hội , toàn thể  đoàn viên  đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017 và bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 Đại hội lĩnh hội những ý kiến đóng góp, chỉ đạo của đồng chí  Nguyễn Hồng Soa, ủy viên Ban Thường vụ  Đảng ủy, ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường Đại học Vinh. Thay mặt cho Chi ủy chi bộ và Ban Giám hiệu Trường Trường hành Sư phạm ,  đồng chí Phan Xuân Phồn, Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm có ý kiến phát biểu chỉ đạo trong đại hội.  Các ý kiến thảo luận sôi nổi của công đoàn viên nhà trường để bản dự thảo phương hướng công tác Công đoàn đủ và hoàn thiện hơn.

          Sau khi thảo luận sôi nổi, Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 với những chỉ tiêu cụ thể theo từng chương trình

          Đại hội đã bầu ra 5 đoàn viên có đủ năng lực và nhiệt tình vào Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 đó là:

          1. Đ/c Nguyễn Thi Thu Thủy, giáo viên Tiểu học

          2. Đ/c: Nguyễn Thị Bé, giáo viên Mầm non

          3. Đ/c: Văn Đình Tiến, giáo viên THCS

          4. Đ/c: Đinh Thị Hằng, giáo viên Mầm non

          5, Đ/c Nguyễn Nữ Ngọc Trâm, giáo viên THCS

Đại hội cũng đã bầu được 8 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh gồm:

1, Đ/c Phan Xuân Phồn, Hiệu trường

2, Đ/c Nguyễn Thị Châu Giang, Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng

3, Đ/c Nguyễn Thị Bích Lê , Phó Hiệu trưởng

4, Đ/c Nguyễn Nữ Ngọc Trâm

5, Đ/c Hồ Thị Thu Hương, giáo viên Tiểu học

6, Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, giáo viên Tiểu học

7, Đ/c Đinh Thị Hằng, giáo viên Mầm non

6, Đ/c Hà Thị Tuyết Nhung, giáo viên Mầm non

          Đại hội đã đưa ra được bản Nghị quyết để thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội giao cho BCH Công đoàn bộ phận căn cứ Nghị quyết Đại hội tổ chức các hoạt động công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kêu gọi toàn thể công đoàn viên nhà trường đoàn kết một lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.

          Với tinh thần thi đua sôi nổi tại Đại hội, tin tưởng rằng hoạt động công tác Công đoàn sẽ thu được nhiều thành tích cao trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

          Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:


Văn nghệ chào mừng Đại hội


Đại biểu, công đoàn viên thực hiện Nghi thức chào cờ, hát Quốc ca


Chủ tịch công đoàn Trần Thị Quỳnh Yên thông qua dự thảo báo cáo tổng kết,  phương hướng hoạt động công đoàn 


Đoàn chủ tịch tiến hành lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo báo cáo


Đ/c Nguyễn Hồng Soa phát biểu ý kiến với Đại hội


TS. Phan Xuân Phồn trao đổi một số nội dung hoạt động công đoàn


BCH Công đoàn Trường THSP nhiệm kỳ 2017 - 2022 


Thư ký Trần Thị Ái Linh thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn

                                                                                                Tin: Trần Thị Quỳnh Yên; Ảnh: Nhiều nguồn