TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM

                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

             Nghệ An, ngày 01 tháng 09 năm 2015

NỘI QUY

(Dành cho sinh viên và giáo viên hướng dẫn rèn luyện nghiệp vụ sư phạm)

I. Đối với sinh viên:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy, quy định của Trường Thực hành sư phạm. Tuân theo sư hướng dẫn của Ban Giám hiệu nhà trường, của giáo viên. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của sinh viên trong đợt thực hành.

2. Trong thời gian thực hành phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định. Vắng mặt phải có lý do xác đáng và phải được sự đồng ý của Ban chỉ đạo bằng văn bản.

2. Luôn có tác phong đúng đắn, chuẩn mực. Khi đến trường thực hành phải đeo phù hiệu và mặc đồng phục theo quy định.

3. Phải có ý thức bảo vệ của công, phòng hỏa, phòng gian, bảo vệ trật tự trị an, an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, mượn đồ dùng phải trả, mất mát phải bồi thường.

4. Phải có trách nhiệm bảo mật thông tin nội bộ của Trường Thực hành. Khi có ý kiến phải trực tiếp thông qua Ban Giám hiệu Nhà trường, không được phát ngôn thiếu trách nhiệm, không đúng lúc, đúng chỗ, bảo đảm đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

5. Phải giữ đúng quan hệ giữa cán bộ với sinh viên, giữa sinh viên với phụ huynh. Gương mẫu trước các cháu, nói năng, hành vi văn minh, lịch sự trước nơi đông người.

6. Sinh viên vi phạm nội quy sẽ bị trừ vào điểm thực hành và tùy vào mức độ vi phạm, chịu hình thức kỷ luật theo quy định của Nhà trường. Sinh viên có ý thức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia vào các hoạt động khác của Nhà trường sẽ được cộng thêm điểm vào điểm thực hành.

II. Đối với giáo viên hướng dẫn:

1. Hướng dẫn đầy đủ và nghiêm túc các nội dung thực hành đã được quy định.

2. Coi việc hướng dẫn sinh viên thực hành là nghĩa vụ tham gia vào quá trình đào tạo giáo viên.

3. Phối hợp với giảng viên, các giáo viên khác hướng dẫn sinh viên có chất lượng.

4. Nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, tôn trọng và tạo điều kiện cho sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo trong quá trình thực hành.

5. Giúp sinh viên tìm hiểu, nắm vững các nội dung, tình hình của trẻ trong nhóm/lớp, làm quen với các nhiệm vụ của người giáo viên để phấn đấu trở thành một giáo viên có tâm với nghề, có kiến thức và kỹ năng chăm sóc - giáo dục trẻ tốt nhất.

6. Không yêu cầu sinh viên làm việc riêng ngoài những nội dung liên quan đến thực hành và kế hoạch của Nhà trường.

7. Đánh giá kết quả thực hành của sinh viên một cách khách quan, công bằng và trung thực.

 

 

 

                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

                                   P. HIỆU TRƯỞNG

   

 

 

                                  Nguyễn Thị Bích Lê