LỊCH  CÔNG TÁC

    TUẦN 05  NĂM HỌC 2020- 2021  (Tuần học:  05  (THCS, TH, MN )

Từ ngày 05   tháng 10  năm  2020  đến 11 tháng 10  năm 2020

Thứ

Giờ

Nội dung công tác

Địa điểm

Người

P. trách

T. phần tham gia

Trực Sáng, trưa BGH

 

Thứ 2

05/10

 

Chào cờ đầu tuần ( TH, THCS)

Hoạt động dạy và học

 

Trường THSP

BGH

CB, GV, HS toàn trường

 

CB, GV, HS toàn trường

7:30

Khám sức khỏe các lớp MN CS1- 2 tuổi, 3D1

Lớp học

Trạm y tế, BGH

Đ/c Ngọc

14:00

Khám sức khỏe các lớp TH ( K.2)

P. tầng 4

Trạm y tế, BGH

Đ/c Ngọc

 

 

Thứ 3

06/10

 

Hoạt động dạy và học

 

Trường THSP

BGH

CB, GV, HS toàn trường

T.Phồn(Chung)

C.Lê(MN);

C. Lê Na(TH), C.D.Nga(CS2)

7:30

Khám sức khỏe các lớp TH- K1, 4D

Lớp học

Trạm y tế, BGH

Đ/c Ngọc

14:00

Khám sức khỏe các lớp TH ( K.3)

P. tầng 4

Trạm y tế, BGH

Đ/c Ngọc

 

 

 

Thứ 4

07/10

 

Hoạt động dạy và học

Trường THSP

BGH

CB, GV, HS toàn trường

 

T.Phồn(Chung)

C.Lê(MN);

C. Hà (TH), C.D.Nga(CS2

14:00

Sinh hoạt chuyên môn cấp Tiểu học

VP TH

Ths. Đỗ Thị Hà

GV Tiểu học

15:30

Họp BGH Trường THSP

P. họp tầng 2, nhà điều hành

 

BGH Trường THSP

7:30

Khám sức khỏe các lớp TH

Lớp học

Trạm y tế, BGH

Đ/c Ngọc

14:00

Khám sức khỏe các lớp MN CS1

P. tầng 4

Trạm y tế, BGH

Đ/c Ngọc

 

 

Thứ 5

08/10

 

Hoạt động dạy và học

Trường THSP

BGH

CB, GV, HS toàn trường

T.Phồn (chung) C.Lê(MN);

C. Đ. Hà (TH)

C. Lê Na

(MN CS2) CNga(CS2)

Cả ngày

Khám sức khỏe các lớp TH

Lớp học

Trạm y tế, BGH

Đ/c Ngọc

 

Thứ 6

09/10

 

Hoạt động dạy và học

Trường THSP

BGH

CB, GV, HS toàn trường

T.Phồn(chung) C.Lê(MN);

C. Lê Na (TH)

C Nga(CS2)

7:30

Khám cho các cháu/ HS chưa khám

P. Y tế

Đ/c Ngọc

Đ/c Ngọc

 

Thứ 7

10/9

 

Hoạt động dạy và học cấp THCS

Trường THSP

BGH

CB, GV, HS cấp THCS

T.Phồn (chung) C.Lê(MN);

C. Đ. Hà (TH)

C. Lê Na

(MN CS2) CNga(CS2)

14:00

Tổng hợp, phân loại sức khỏe

P. Y tế

Đ/c Ngọc

Đ/c Ngọc

7:15

Đại hội Liên đội Trường THSP Năm học 2020- 2021

P. họp tầng 4, nhà TH

BGH, Đ/c Yến

GV và Đại biểu các chi đội cấp THCS và TH

Chủ nhật

11/10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                            BAN GIÁM HIỆU