LỊCH  CÔNG TÁC

    TUẦN 30  NĂM HỌC 2020- 2021  (Tuần học:  29  (THCS, TH, MN )

Từ ngày 29  tháng 03 năm  2021  đến 04   tháng 04  năm 2021  

Thứ

Giờ

Nội dung công tác

Địa điểm

Người

P. trách

T. phần tham gia

Trực Sáng, trưa BGH

 

Thứ 2

29 /03

 

Chào cờ đầu tuần đối với cấp THCS và Tiểu học

Sân trường

BGH

GV, HS cấp THCS và TH

 

 

T.Phồn(Chung)

C.Lê(MN);

C. Đ. Hà(TH), C.D.Nga(CS2)

 

Hoạt động dạy và học

Trường THSP

BGH

CB, GV, HS toàn trường

14:30

Họp BGH, TTCM tổ THCS, TH

P.họp T.2, nhà A6

TS. Phan Xuân Phồn

BGH, TT THCS, TH

 

Thứ 3

30/03

 

Hoạt động dạy và học

Trường THSP

BGH

CB, GV, HS toàn trường

 

T.Phồn(Chung)

C.Lê(MN);

C. Lê Na(TH), C.D.Nga(CS2)

Cả ngày

Chấm Sáng kiến kinh nghiệm MN CS1

P.họp MN CS1

Ths. Nguyễn Thị Bích Lê

Theo Quyết định

 

7:30

Họp Hiệu trưởng các trường Mầm non ( Theo KH)

P. GD

LĐ PGD

 

 

14:00

Họp Hiệu trưởng các trường Tiểu học ( Theo KH)

P. GD

LĐ PGD

Đ. Hà

 

 

 

Thứ 4

31/03

 

Hoạt động dạy và học

Trường THSP

BGH

CB, GV, HS toàn trường

 

 

T.Phồn(Chung)

C.Lê(MN);

C.Đ Hà (TH) C.D.Nga(CS2

13:30

Sơ kết sinh viên và Team building khối 3,4,5

VP và sân Tiểu học

Ths. Đỗ Thị Hà

GV và HS TH ( K.3,4,5)

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

01/04

 

Hoạt động dạy và học

Trường THSP

BGH

CB, GV, HS toàn trường

T.Phồn(chung) C.Lê(MN);

C. Lê Na

(MN CS2) CNga(CS2)

14:00

Họp Hiệu trưởng các trường THCS

P. GD

LĐ PGD

Thầy Phồn

 

Thứ 6

02/04

 

Hoạt động dạy và học

Trường THSP

BGH

CB, GV, HS toàn trường

 

T.Phồn (chung) C.Lê(MN);

C. Đ. Hà (TH)

C Nga (CS2)

7:00

Thi giữa kỳ II khối 4,5 - TH

Lớp học

Ths. Đỗ Thị Hà

GV, HS K. 4,5

 

 

 

 

 

Thứ 7

03/04

 

Hoạt động dạy và học cấp THCS

Trường THSP

BGH

CB, GV, HS cấp THCS

 

T.Phồn(chung)

8:00

Công tác chuẩn bị hoạt động ngoại khóa cho các cháu MN CS1

Sân trường MN CS1

Ths. Nguyễn Thị Bích Lê

GV MN CS1

Chủ nhật

04/04

7:30

Đua xe thăng bằng cho các cháu 2 và 3 tuổi MN CS1

Sân trường MN CS1

Ths. Nguyễn Thị Bích Lê

GV , các cháu

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     BAN GIÁM HIỆU