LỊCH  CÔNG TÁC

    TUẦN 34  NĂM HỌC 2018- 2019  (Tuần : 34  (THCS); Tuần 33 ( TH, MN)) 

Từ ngày 22   tháng 04  đến  27  tháng 04  năm 2019

 

Thứ

Giờ

Nội dung công tác

Địa điểm

Người

P. trách

T. phần tham gia

Trực Sáng, trưa BGH

 

Thứ 2

22/04

 

Hoạt động dạy và học

Trường THSP

BGH

CB, GV Toàn trường

T.Phồn(Chung

C.Lê(MN);

C. Đỗ Hà (TH), C.D.Nga(CS2

Sáng

Dạy mẫu phương pháp giáo dục môn Âm nhạc Mầm non CS2

Lớp học MN CS2

Đ/c D. Nga

GV, cháu MN CS2

13:30

Thi khảo sát HSG Khối 6,7,8

( cấp THCS)

Nhà học D3

Đ/c Phồn

GV, HS tham gia

 

Thứ 3

23/04

 

Hoạt động dạy và học

Trường THSP

BGH

Toàn trường

T.Phồn(Chung

C.Lê(MN);

C. Lê Na(TH), C.D.Nga(CS2

Cả ngày

Thi khảo sát HSG Khối 6,7,8

( cấp THCS)

Nhà học D3

Đ/c Phồn

GV, HS tham gia

14:00

Họp rà soát việc thực hiện Kết luận thanh tra

P. hop tầng 2, nhà ĐH

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Phồn

 

Thứ 4

24/04

 

Hoạt động dạy và học

Trường THSP

BGH

Toàn trường

T.Phồn(chung) C.Lê(MN);

C. Đỗ Hà (TH)

C Nga(CS2)

8:00

Họp bàn về công tác triển khai học kỳ quân đội tại Trường THSP

P. họp tầng 2, nhà ĐH

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Phồn

14:00

Họp bàn về công tác dạy học câu lạc bộ hè 2019

P. họp tầng 3 Trường THSP

Đ/c Phồn

BGH, TTCM, BT Đoàn

14:00

Thi viết chữ đẹp lần 2 đối với học sinh Tiểu học

P. học Tiểu học

Đ/c Đỗ Hà

GV, HS tham gia

 

Thứ 5

25/04

 

Hoạt động dạy và học

Trường THSP

BGH

Toàn trường

T.Phồn(chung) C.Lê(MN);

C. Đ. Hà (TH)

C. Lê Na

(MN CS2)

C Nga(CS2)

Chiều

Học bù sáng thứ 3( THCS)

( Học TKB thứ 3)

Nhà học D3

Đ/c Phồn

GV, HS cấp THCS

 

7:00

HS khối 4,5 xem phim Cách mạng

Hội trường A

Đ/c Đỗ Hà

GV, HS K.4,5

Thứ 6

26/04

 

Hoạt động dạy và học

Trường THSP

BGH

Toàn trường

T.Phồn(chung) C.Lê(MN);

C. Lê Na (TH)

C Nga(CS2)

Thứ 7

27/04

 

Hoạt động dạy và học cấp THCS

Trường THSP

BGH

Toàn trường

 

T. Phồn

CN

28/4

 

 

 

 

 

 

Thứ 2,3,4  ( 29,30/4 1/5 /2019)  Nghỉ lễ  30/4, 1/5

THứ 7( 04/5/2019)  làm việc  bù ngày thứ 2( 29/4/2019)

                                                                                                                       

                                                                                                              BAN GIÁM HIỆU