LỊCH  CÔNG TÁC

    TUẦN 41  NĂM HỌC 2019- 2020  (Tuần :    (THCS ); Tuần   ( TH, MN)  )

Từ ngày 25   tháng 05  năm  2020  đến 30 tháng 05  năm 2020

Thứ

Giờ

Nội dung công tác

Địa điểm

Người

P. trách

T. phần tham gia

Trực Sáng, trưa BGH

 

 

Thứ 2

25/05

 

 

Hoạt động dạy và học

Trường THSP

BGH

Toàn trường

T.Phồn(Chung)

C.Lê(MN);

C. Hà (TH), C.D.Nga(CS2

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

26/05

 

 

Hoạt động dạy và học

 

 

Trường THSP

 

BGH

Toàn trường

 

 

T.Phồn(Chung)

C.Lê(MN);

C. Lê Na(TH), C.D.Nga(CS2

08:30

Họp Ban Giám hiệu và TTCM cấp THCS và TH

P. họp tầng 2, nhà A6

Đ/c Phồn

BGH, TTCM cấp THCS, TH

15:00

Họp Ban biên tập Website trường THSP

P. họp tầng 2, nhà A6

Đ/c D. Nga

Ban biên tập ( Qua TN )

 

14:00

Họp Hội đồng thanh lý tài sản

Tầng 6, nhà điều hành

GS.TS Ng. Huy Bằng

Đ D lãnh đạo Trường THSP

Thứ 4

27/05

 

Hoạt động dạy và học

Trường THSP

BGH

Toàn trường

 

T.Phồn(Chung)

C.Lê(MN);

C. Hà (TH), C.D.Nga(CS2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

28/05

 

Hoạt động dạy và học

Trường THSP

BGH

Toàn trường

T.Phồn(chung) C.Lê(MN);

C. Đ. Hà (TH)

C. Lê Na (MN CS2) CNga(CS2)

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

29/05

 

Hoạt động dạy và học

Trường THSP

BGH

Toàn trường

T.Phồn(chung) C.Lê(MN);

C. Lê Na (TH)

C Nga(CS2)

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

30/05

 

Hoạt động dạy và học cấp THCS

Trường THSP

BGH

GV, HS THCS

T. Phồn,

 

CN

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                            BAN GIÁM HIỆU