TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “TÌM KIẾM TÀI NĂNG”

CHO CÁC CHÁU MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ THCS TRƯỜNG THSP NĂM 2018

 

          Hiện nay hội trường A của Đại học Vinh đã kín lịch và THCS đang thi nên rất bị động trong việc sắp xếp lịch để tổ chức vòng bán kết và chung kết của chương trình. Vì vậy lịch tổ chức 2 đêm bán kết không được liên mạch và theo kế hoạch ban đầu. Để cho các đêm thi vòng bán kết và chung kết đạt kết quả tốt, Ban tổ chức lứu ý các bộ phận và cấp học một số nội dung sau:

1. Thời gian

  • Đêm bán kết 1: Tối thứ 2 ngày 14 tháng 05 năm 2018 (Bắt đầu từ 19h15)
  • Đêm bán kết 2: Tối thứ 4 ngày 16 tháng 05 năm 2018 (Bắt đầu từ 19h15)
  • Đêm chung kết: Tối thứ 7 ngày 19 tháng 05 năm 2018 (Bắt đầu từ 19h15)

2. Chuẩn bị cho 2 đêm thi bán kết:

2.1. Tổ chức bốc thăm:

- Yêu cầu các cấp học gửi danh sách các tiết mục vào đêm bán kết theo quy định cho đ/c Lê, chậm nhất sáng thứ 4 ngày 02 tháng 05 năm 2018.

- BTC sẽ phân các tiết mục tham gia bán kết thành 2 đêm và tổ chức bốc thăm thứ tự biểu diễn cho 2 đêm như sau:

+ Đêm bán kết 1 bốc thăm vào chiều thứ 5 ngày 03 tháng 05 năm 2018 (từ 14h30)

+ Đêm bán kết 2 bốc thăm vào chiều thứ 6 ngày 04 tháng 05 năm 2018 (từ 14h30)

+ Địa điểm bốc thăm: Tại văn phòng CS 1 trường THSP (Giáo viên có thể bốc thăm thay nếu phụ huynh nhờ)

(Danh sách các tiết mục theo từng đêm thi BTC sẽ gửi cho các bậc học trước đó 1 ngày)

2.2. Làm đĩa nhạc cho 2 đêm bán kết:

- Yêu cầu các giáo viên có tiết mục tham gia thi có trách nhiệm nhắc nhở và thông báo cho học sinh/trẻ của lớp mình chuyển nhạc cho cô Yến tiểu học, cô Hiền THCS và cô Minh Trang MN để làm đĩa nhạc (lưu ý: tất cả các tiết mục có nhạc đều phải gửi nhạc để làm đĩa kể cả ảo thuật vì BTC sẽ cắt nhạc nếu quá 5 phút). Sau khi nhận nhạc và kiểm tra xong thì các cô Yến và Hiền chuyển nhạc lại cho cô Minh Trang để làm đĩa chung cho 2 đêm bán kết. Chậm nhất là trước 17h chiều thứ 6 ngày 04 tháng 05 năm 2018. Khi gửi nhạc yêu cầu ghi đầy đủ tên tiết mục. (VD: Nhạc bài nhảy rum ba lớp 3B) để tránh lẫn lộn giữa tiết mục này với tiết mục khác.

- Yêu cầu cô Minh Trang hoàn thành đĩa nhạc 2 đêm bán kết trước thứ 2 ngày 07 tháng 05 năm 2018. (mỗi đêm là 2 đĩa nhạc đồng thời cóp vào USP). Nhạc sắp xếp theo thứ tự bốc thăm.

2.3. Chạy sân khấu:

- BTC đã chuẩn bị hội trường A để các tiết mục chủ động chạy khấu đêm bán kết 1 vào chiều thứ 4 ngày 09 tháng 05 năm 2018 (bắt đầu từ 14h30 tại hội trường A) và đêm bán kết 2 vào chiều thứ 5 ngày 10 tháng 05 năm 2018 (bắt đầu từ 14h30 tại hội trường A) (Vì đúng vào ngày thường nân BTC chỉ chuẩn bị sân khấu chứ khong tổ chức chạy sân khấu, những tiết mục nào muốn làm quen sân khấu thì chủ động sang hội trường A vào thời gian trên để chạy)

- Riêng đêm chung kết vì hội trường không có ngày trống nên sẽ không có lịch chạy sân khấu mà các tiết mục tham gia thi phải chủ động sắp xếp nếu cần vì đã trải qua vòng thi bán kết.

3. Thể lệ cuộc thi:

- Thi theo thứ tự bốc thăm.

- Quá 5 phút thì phần thi sẽ phải dừng

- Khi dẫn chương trình giới thiệu thì thí sinh phải thực hiện ngay phần thi, nếu không có mặt thì Ban tổ chức (BTC) sẽ chuyển sang thí sinh khác và phần thi đó sẽ phải chuyển xuống thứ tự thi sau cùng.

- Ban Giám khảo sẽ cho điểm trực tiếp tại sân khấu sau khi tiết mục hoàn thành bằng điểm số. Sau mỗi tiết mục thư ký sẽ tổng hợp điểm và BTC sẽ họp để lựa chọn các tiết mục lọt vào vòng chung kết theo kết quả điểm lấy từ trên xuống và thông báo sau khi hoàn thành cả 2 đêm thi.

- Trong quá trình thi, nếu thí sinh quên bài làm dán đoạn phần thi thì tùy vào tình huống cụ thể BGK sẽ quyết định dừng phần thi để chuyển sang thí sinh khác.

 4. Tiêu chí chấm:

- Đánh giá các tiết mục theo thang điểm 10. Trong đó:

+ Điểm năng khiếu chuyên môn: 6 điểm

 + Điểm phong cách biểu diễn: 2 điểm

 + Điểm trang phục, đạo cụ: 2 điểm

->Lưu ý cháu mầm non yêu cầu khác với học sinh lớn hơn

->Cử 1 thư ký kiểm tra đồng hồ và báo với giám khảo khi quá thời gian quy định

Ghi chú:

- Cuộc thi nhấn mạnh vào tài năng của các em theo cá nhân hoặc theo nhóm.

- Thí sinh tự túc về tập luyện, trang phục biểu diễn trong tất cả các vòng thi.

- Các phụ huynh có con tham gia dự thi chịu trách nhiệm quản lý trẻ/học sinh và sức khỏe của các cháu trong thời gian tham gia dự thi.

- BTC chuẩn bị loa máy, míc rời. còn các đạo cụ liên quan đến các phần thi thì phụ huynh phải chuẩn bị cho các cháu. Nếu phụ huynh nào muốn mượn đồ dùng gì của Nhà trường thì phải thông qua giáo viên chủ nhiệm và giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm bảo quản đồ dùng đó.

- Yêu cầu các giáo viên có học sinh hoặc trẻ tham gia thi thì phải hỗ trợ các cháu trong qúa trình thi.

         

                                                                               TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                              PHÓ BAN TỔ CHỨC

                                                     

                                                  (đã ký)

                          

                                      

                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           Nguyễn Thị Bích Lê