Năm học 2019 – 2020, mặc dù trong tình hình dịch bệnh khó khăn và phức tạp, nhưng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp học Mầm non, trường Thực hành Sư phạm đã luôn nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cấp học Mầm non vẫn luôn là một trong những cơ sở Mầm non dẫn đầu trong thành phố về sự đổi mới, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ năm học. Chính bởi vậy, tại Hội nghị tổng kết năm học 2019 – 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của thành phố Vinh ngày 31 tháng 08 năm 2020. Cấp học Mầm non trường Thực hành Sư phạm vinh dự là một trong những cơ sở giáo dục trên toàn thành phố được Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú trao tặng Giấy khen vì đã có thành tích đổi mới, sáng tạo việc thực hiện các nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Đây là một ghi nhận xứng đáng của thành phố Vinh dành cho cấp học Mầm non trường Thực hành Sư phạm và cũng là động lực lớn để cấp học Mầm non nói riêng và trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh nói chung nỗ lực hơn nữa khẳng định chất lượng giáo dục, vị thế của nhà trường đối với học sinh, phụ huynh và các trường bạn trong và ngoài tỉnh, thành.

                                                                                                          Tin, ảnh: Cấp Mầm non CS2