Thực hiện kế hoạch số 2018-KH/TĐTN-TTNTH ngày 16/06/2020 của Bạn thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức hội thi Tin học trẻ Tỉnh nghệ an lần thứ XXVI - năm 2020.
   Xin chúc mừng em Nguyễn Hữu Dũng học sinh lớp 8C Trường Thực hành Sư phạm - Đại học Vinh đạt giải Ba- hạng mục kỹ năng lập trình - Hội thi tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ XXVI - năm 2020.

Dũng nhận giải Ba - hạng mục kỹ năng lập trình.

Dũng cùng cô giáo bộ môn Tin học .

Dũng cùng cô chủ nhiệm và gia đình của em.

Xin chúc mừng em Trần Việt Hưng học sinh lớp 5B Trường Thực hành Sư phạm - Đại học Vinh đạt giải khuyến khích Hội thi tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ XXVI - năm 2020.

 
  Để đạt được kết quả tốt đẹp này, em Dũng và Hưng đã nhận được sự quan tâm sát sao từ Ban giám hiệu nhà trường, cô giáo chủ nhiệm; sự dạy dỗ, hướng dẫn tận tâm của cô giáo bộ môn Tin học và đặc biệt là sự động viên tinh thần từ gia đình và bạn bè xung quanh.
Kết quả nêu trên phần nào đã thể hiện được hoạt động giảng dạy Tin học của Nhà trường. Đây là định hướng đúng đắn, góp phần nâng cao năng lực cho học sinh rất hiệu quả và có tính lâu dài.