Nhằm đánh giá chất lượng giáo dục cấp THCS của tỉnh, đặc biệt là chất lượng của học sinh cuối cấp. Tháng 12 năm học 2020 - 2021, Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An đã tổ chức kỳ thi khảo sát đại trà học sinh khối 9 của các trường Trung học cơ sở trong toàn tỉnh.

   Theo kết quả Sở Giáo dục& Đào tạo Nghệ An vừa công bố ngày 18 tháng 02 năm 2021, tại kỳ thi khảo sát đại trà học sinh khối 9 năm học 2020 – 2021 do sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức, học sinh trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh đã đạt thành tích cao, xếp vị trí thứ 2/27 trường của thành phố Vinh. Trong đó môn Toán và môn Hóa học xếp vị trí thứ nhất, các môn tiếng Anh, Vật lý, Sinh học, Điạ lý xếp vị trí thứ 2; môn GDCD và Lịch sử xếp vị trí thứ 7.

   

 

  Đây là tin vui nhân dịp đầu năm mới 2021, xin chúc mừng thầy, cô và học sinh trường Thực hành Sư phạm.

                                                                                                BBT- Trường THSP